"УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ"

Кафедра акушерства і гінекології №2

36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23 ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»

Навчально-методична робота


На сьогоднішній день кафедра акушерства і гінекології №2 проводить післядипломну фахову підготовку в інтернатурі та магістратурі, підвищення кваліфікації лікарів акушерів-гінекологів як на передатестаційному циклі, так і на циклах тематичного удосконалення; навчання лікарів загальної практики/сімейної медицини – на циклі тематичного удосконалення та як на суміжній кафедрі відповідно програмам передатестаційного циклу і спеціалізації для лікарів загальної практики/сімейної медицини. Також на кафедрі проводиться навчання за модульною системою студентів 4 курсу стоматологічного факультету відповідно вимог навчального плану та програми МОЗ України.

Оптимізація процесу навчання, оволодіння клінічними та практичними навичками проводиться співробітниками кафедри на клінічних базах – в Полтавському обласному перинатальному центрі, Полтавському міському клінічному пологовому будинку та Кременчуцькому міському пологовому будинку (кременчуцька філія кафедри).

Навчально-методична робота ведеться на сучасному рівні. Всі лекції мають мультимедійний супровід. Розроблені методичні розробки лекцій, практичних та семінарських занять з усіх тем для викладачів, лікарів-інтернів та лікарів-курсантів, для самостійної та позааудиторної роботи лікарів-інтернів; методичні розробки лекцій та семінарських занять для тематичних і передатестаційних циклів підвищення кваліфікацій; методичні розробки для самостійної роботи на заочних базах навчання лікарів-курсантів циклу спеціалізації за фахом загальна практика/сімейна медицина.

На кафедрі проводяться наступні цикли підвищення кваліфікації:

  • - передатестаційний цикл фах «Акушерство і гінекологія" (термін – 4 тижні.);
  • - цикл тематичне удосконалення «Ведення фізіологічної вагітності. Актуальні питання акушерства і гінекології в практиці сімейної медицини» (термін – 4 тижні);
  • - цикл тематичне удосконалення «Ендокринні аспекти акушерства і гінекології» (термін – 2 тижні.).

На базі Полтавського обласного перинатального центру з січня 2013 р. розпочав роботу науково-навчальний симуляційно-тренінговий підрозділ ВДНЗУ «УМСА», завданням якого є безперервне післядипломне навчання акушерів-гінекологів, неонатологів, анестезіологів через систему постійно діючих тренінгів, що базуються на принципах доказової медицини з використанням сучасних методик навчання. Тренінговий центр оснащений найсучаснішими манекенами та тренажерами, робота з якими надає можливість молодим фахівцям засвоїти, а досвідченим лікарям удосконалити свої практичні навички.

Співробітниками кафедри акушерства і гінекологіі №2, кафедри педіатрії №1 з пропедевтикою та неонатологією, курсу анестезіології та інтенсивної терапії ВДНЗУ «УМСА» розпочате проведення одноденного мультидисциплінарного тренінгу «Кровотечі в послідовому та післяпологовому періодах, асфіксія новонародженого: що робити акушеру-гінекологу, неонатологу, анестезіологу?».

Всі наведені види навчально-методичної роботи спрямовані на оптимізацію навчального процесу, створення умов для оволодіння інтернами та лікарями-курсантами практичними навичками згідно вимог навчальних планів та програм МОЗ України, а також підвищення контролю знань та оцінки їх ефективного використання.

Співробітники кафедри постійно обмінюються власним викладацьким досвідом, публікуючи свої педагогічні надбання в журналах та збірках, а також мають великий досвід щодо організації навчально-методичної роботи, приймають участь в проведенні навчально-методичних конференціях ВДНЗУ «УМСА» та міжвузівських конференціях з питань методики викладання у вищій школі.


20.06.2017 року лікарі інтерни акушери-гінекологи ІІІ року вдало склаки державну атестацію. Комісія відмітила що рівень знань та володіння практичними навичками є досиь високими Нині спільнота лікарів акушер-гінекологогів поповнилась новими молодими спеціалістами


Історія кафедри
Колектив кафедри
Навчально-методична робота
Наукова робота
Лікувальна робота
Виховна робота
Участь співробітників кафедр у науково-практичних конференціях
Матеріали для завантаження
Місце розташування клінічних баз кафедри