"УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ"

Кафедра акушерства і гінекології №2

36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23 ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»

Колектив кафедри


Ліхачов Володимир Костянтинович

Зав.кафедри, д.м.н., професор

У 1976 році закінчив з відзнакою Чернівецький медичний інститут. З 1979 року – асистент, з 1986 року доцент, а з 2000 року – професор кафедри акушерства і гінекології ВДНЗУ «УМСА». В 2013 році призначений завідувачем кафедри акушерства і гінекології №2 ВДНЗУ «УМСА».

У 1982 році захистив кандидатську дисертацію «Виявлення при пізніх токсикозах вагітних змін водно-сольового обміну, гемодинаміки, діяльності нирок та їх корекція в результаті комплексного лікування».

У 1998 році захистив докторську дисертацію «Об'ємно-осмотичний гомеостаз у вагітних з пізнім гестозом та набутими вадами серця (діагностика порушень, вплив на перебіг вагітності, патогенетична терапія)».

Лікар вищої категорії з 37-річним досвідом практичної роботи (в т.ч. за кордоном).

Працює в сфері вивчення гіпертензивних станів і соматичної патології у вагітних, механізмів розвитку плацентарної недостатності, дистреса і затримки розвитку плода, імунологічних порушень при актуальній акушерсько-гінекологічної патології, питань гінекологічної ендокринології.

Розробляє проблеми морфології і імуногістохімії ендометрія при запальних захворюваннях жіночої статевої системи. Науковий керівник 2 захищених кандидатських дисертацій (Ухналь Л.В., Матьоха Т.В.).

Автор 240 наукових праць, 12 винаходів, 2-х підручників з акушерства і гінекології (у співавторстві), 4 керівництв для лікарів: «Практическая гинекология» (Москва, 2007, 667с.), «Практическое акушерство с неотложными состояниями» (Москва, 2010, 720 с.), «Гормональная диагностика в практике акушера-гинеколога» (Київ, 2012, 154 с.), «Практическая гинекология с неотложными состояниями» (Москва, 2013, 840 с.), 3-х навчальних посібників для студентів та лікарів-інтернів із грифом ЦМК МОЗ України: «Пізній гестоз. Діагностика порушень, вплив на перебіг вагітності, патогенетичне лікування», «Методика обстеження і принципи лікування гінекологічних хворих в умовах жіночої консультації», «Захворювання серцево-судинної системи у вагітних».

Роботи викладача

Добровольська Людмила Миколаївна

к. м. н., доцент кафедри

В 1983 році закінчила з відзнакою лікувальний факультет Полтавського державного медичного стоматологічного інституту. В 1983-1985 роках навчалася в аспірантурі на кафедрі акушерства і гінекології ПМСІ. З 1988 року – асистент, з 1998 року – доцент кафедри. У 1989 році захистила кандидатську дисертацію «Поновлення природного біоценозу піхви в профілактиці та лікуванні невиношування вагітності». Лікар вищої кваліфікаційної категорії з 30-річним стажем роботи.

Автор 176 наукових праць, в тому числі 4 винаходів, 2-х підручників з акушерства і гінекології (у співавторстві), керівництва для лікарів «Практическая гинекология с неотложными состояниями» (у співавторстві), 2-х навчальних посібників для студентів та лікарів-інтернів з грифом ЦМК МОЗ України: «Невиношування вагітності: клініка, діагностика, лікування» та «Оперативна хірургія та топографічна анатомія». На кафедрі відповідає за роботу з лікарями-курсантами, підготовку сімейних лікарів та за лікувальну роботу.

Роботи викладача

Макаров Олег Генадійович

к. м. н, асистент кафедри

В 1992 році закінчив з відзнакою Полтавський медичний стоматологічний інститут, в 1992–1994 роках – навчався в клінічній ординатурі, а в 1994-1997 р.р. – в аспірантурі на кафедрі акушерства та гінекології ПМСІ.

В 1997 р. захистив кандидатську дисертацію «Профілактика тромбогеморагічних ускладнень після кесарського розтину шляхом низькоїнтенсивного лазерного опромінення крові». З 1997 р. по 2003 р. працював асистентом кафедри акушерства та гінекології ВДНЗУ «УМСА». З 2003 р. по 2006 р. – завідувач кафедри акушерства і гінекології Полтавської філії медичного інституту УАНМ. З 2006 р. по 2010 р. – завідувач курсом акушерства і гінекології медичного коледжу ВДНЗУ «УМСА». З 2010 р. – асистент кафедри акушерства і гінекології ВДНЗУ «УМСА». Лікар першої кваліфікаційної категорії з 20-річним стажем роботи.

Автор 49 наукових праць, з них 3 винаходів, 2-х підручників з акушерства і гінекології (у співавторстві).

На кафедрі відповідає за виховну роботу та охорону праці.

Роботи викладача

Тарановська Олена Олексіївна

к. м. н, асистент кафедри

У 1999 році закінчила Українську медичну стоматологічну академію. З 2001 року по 2003 рік – навчалася в клінічній ординатурі, а з 2003 по 2006 рр. – в аспірантурі на кафедрі акушерства та гінекології ВДНЗУ «УМСА».

У 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему "Клініко-патогенетичне обґрунтування корекції тканинної постгеморагічної гіпоксії у породіль". З 2007 р. – асистент кафедри акушерства та гінекології ВДНЗУ «УМСА». Лікар І кваліфікаційної категорії з 14-річним стажем роботи.

Автор 48 наукових праць, 1 винаходу, 2-х інформаційних листів.

Працює над докторською дисертацією «Хронічне інфікування матки як пусковий механізм патогенезу прееклампсії».

На кафедрі відповідає за роботу з іноземними студентами.

Роботи викладача

Шиманська Яніна Вікторівна

асистент кафедри

В 2010 році закінчила з відзнакою лікувальний факультет ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія». 3 2010 по 2013 роки навчалася в інтернатурі зі спеціальності «акушерство та гінекологія». В 2013-2016 роках працювала лікарем в міському клінічному пологовому будинку м.Полтави. З 01 вересня 2016 року працює асистентом кафедри акушерства і гінекології №2.

Автор 5 наукових робіт, працює над виконанням кандидатської дисертації.

Відповідає за документацію кафедри та ведення сайту кафедри.

Роботи викладача

Удовицька Наталія Олегівна

доцент, кандидат медичних наук, заслужений лікар України

В 1980 році закінчила Полтавський медичний стоматологічний інститут.

- 1980-1981 рік – пройшла інтернатуру за фахом акушерство і гінекологія на базі Міського клінічного пологового будинку.

- 1981-1987 рік – лікар акушер-гінеколог Полтавського міського клінічного пологового будинку.

- 1987-1999 рік – асистент кафедри акушерства і гінекології ВДНЗУ «УМСА».

- 1993 рік – захистила кандидатську дисертацію за фахом акушерство і гінекологія на тему «Фактори ризику і прогнозування слабкості пологової діяльності».

- 1999 рік та по теперішній час – головний лікар міського клінічного пологового будинку м. Полтави.

- 2011 рік – отримала звання «заслужений лікар України».

З 2015 року – доцент кафедри акушерства і гінекології №2 ВДНЗУ «УМСА».

Має 35 наукових робіт.

Роботи викладача

Акіменко Ірина Михайлівна

асистент кафедри, лікар акушер-гінеколог вищої категорії

Закінчила Горьківський державний медичний інститут ім. С.І. Кірова в 1984 році. З 1984 року працювала в міській лікарні міста Теджен Туркменістан. З 1986 року лікар акушер-гінеколог медичного батальйону західної групи військ. З 1993 року працювала лікарем акушер-гінекологом міського пологового будинку м. Полтава.

З 2003року обіймає посаду завідуючої жіночою консультацією 2 МКЛ м. Полтава.

Співпрацює з кафедрою акушерства та гінекології №2 УМСА м. Полтава з 2014 року асистент кафедри по теперішній час.

Роботи викладача

Історія кафедри
Колектив кафедри
Навчально-методична робота
Наукова робота
Лікувальна робота
Виховна робота
Участь співробітників кафедр у науково-практичних конференціях
Матеріали для завантаження
Місце розташування клінічних баз кафедри