"УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ"

Кафедра акушерства і гінекології №2

36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23 ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»

Історія кафедри


З метою оптимізації навчального процесу підвищення ефективності навчально-методичної роботи Наказом №7 ВДНЗУ «УМСА» від 8.01.2013 р. було реорганізовано кафедру акушерства і гінекології в кафедру акушерства і гінекології №1 та кафедру акушерства і гінекології №2. Наказом по ВДНЗУ «УМСА» №29 від 21 січня 2013 р. кафедру акушерства і гінекології №2 було закріплено за факультетом післядипломної освіти. Історія кафедри акушерства та гінекології №2 як складовій кафедри акушерства і гінекології ВДНЗУ «УМСА» у своєму становленні пройшла три етапи.

Перший етап розпочався в 1936 році з організації при Харківському стоматологічному інституті курсу акушерства та гінекології. Завідувачем курсу з 1936 по 1955 рік працював доцент В.А. Гринфельд. Протягом 1955 – 1966 років курсом завідував доцент І.І. Літвішко, а з 1966 до 1968 року – асистент Н.С. Шило.

Другий етап становлення кафедри акушерства і гінекології був пов'язаний із переїздом у 1968 році Харківського стоматологічного інституту до м. Полтави. Завідувачем курсу акушерства та гінекології було обрано доцента П.Ф. Циганенка.

Третій етап бере свій початок із 1974 року, коли у зв'язку з відкриттям у 1971 році на базі Полтавського стоматологічного інституту лікувального факультету , курс акушерства та гінекології було реорганізовано в кафедру. Протягом перших двох років кафедрою завідував доцент П.Ф. Циганенко. У ті часи співробітниками кафедри були: доцент Р.П. Люлька, яка працювала протягом 1972-1996 років, доцент С.А. Галицький, к. мед. н. Н.Г. Гулюк, І.М. Одаренко.

З 1976 року до 1980 року кафедру очолював професор В.Я. Голота.

З 1980 року протягом десяти років завідував кафедрою професор А.П. Голубєв. У 1966 році А.П. Голубєв захистив кандидатську дисертацію на тему: «Тромбопластична активність навколоплідної води і тканини плаценти та її вплив на згортуючу систему крові», а у 1973 році – докторську дисертацію «Деякі особливості переношеної вагітності і тактика її ведення». Основними напрямками наукової роботи професора А.П. Голубєва було вивчення проблем невиношування вагітності та порушень скоротливої функції матки. Розпочалася підготовка наукових кадрів через аспірантуру. Під керівництвом професора А.П. Голубєва захищені 3 кандидатські дисертації (Н.І. Мітюніна, А.А. Дудченко, Л.М. Добровольська).

З 1990 року кафедру акушерства і гінекології очолювала професор А.М. Громова, випускниця Запорізького медичного інституту. У 1978 році А.М. Громова захистила кандидатську дисертацію на тему: «Корекція скорочуючої діяльності матки при ендометриті». У 1992 році захистила - докторську дисертацію «Прогнозування і профілактика передчасного вилиття навколоплідних вод при доношеній вагітності». Під керівництвом професора А.М. Громової захищені 13 кандидатських (Удовицька Н.О., Ляховська Т.Ю., Мартиненко В.Б., Макаров О.Г., Нестеренко.Л.А., Маєвський К.Е., Березан О.І., Сиса О.М., Зятіна О.М., Тарасенко К.В., Крутікова Е.І., Тарановська О.О., Афанасьєва О.Е.) і 1 докторська (Ліхачов В.К.) дисертації.

Клінічними базами кафедри акушерства та гінекології №2, де проводяться заняття з лікарями–курсантами, лікарями-інтернами та студентами 4 курсу стоматологічного факультету, а також лікувально-діагностична та консультативна робота співробітників кафедри, є Полтавський обласний перинатальний центр, Полтавський міський клінічний пологовий будинок та Кременчуцький міський пологовий будинок (Кременчуцька філія кафедри). Сьогодні колектив кафедри являє собою об'єднання однодумців, працьовитих творчих фахівців: професор–завідувач кафедри, 2 доценти, 2 асистенти, 2 старших лаборанти, 1 підсобний робітник. Весь викладацький склад кафедри має вчені звання та вищі і перші лікарські категорії.

Кафедра проводить післядипломну фахову підготовку в інтернатурі та магістратурі, підвищення кваліфікації лікарів акушерів-гінекологів як на передатестаційному циклі, так і на циклах тематичного удосконалення; навчання лікарів загальної практики/сімейної медицини – на циклі тематичного удосконалення та як на суміжній кафедрі відповідно програмам передатестаційного циклу і спеціалізації для лікарів загальної практики/сімейної медицини.


Історія кафедри
Колектив кафедри
Навчально-методична робота
Наукова робота
Лікувальна робота
Виховна робота
Участь співробітників кафедр у науково-практичних конференціях
Матеріали для завантаження
Місце розташування клінічних баз кафедри